1

2

3

4

5

 

Warte odwiedzenia Karkonosze

Każdego roku wielu turystów odwiedza Karkonosze. Góry te nie należą do wysokich, urzekają jednak swoim pięknem. Najwyższym, a zarazem najbardziej znanym szczytem Karkonoszy jest Śnieżka. Ze szczytu Śnieżki możemy podziwiać wspaniałą panoramę na całe pasmo Karkonoszy oraz panoramę Kotliny Jeleniogórskiej. Przez szczyt przebiega granica Polski i Czech, znajduje się na nim obserwatorium astronomiczne z widocznymi z daleka „spodkami” i schronisko. W pobliżu Śnieżki znajduje się stacja wyciągu krzesełkowego na Małej Kopie. Dolna stacja wyciągu znajduje się w Karpaczu. W Karpaczu musimy koniecznie zobaczyć pochodzący z XIII wieku kościółek Wang oraz wybrać się do punktów widokowych na Mały i Wielki Staw. Z punktów tych rozpościerają się widoki zapierające dech w piersiach. Popularnością wśród turystów cieszy się także Szrenica, położona niedaleko Szklarskiej Poręby. Na szczycie Szrenicy znajduje się schronisko, a w jej pobliżu rezerwat Śnieżne Kotły. Nad Śnieżnymi Kotłami dominuje drugi pod względem wysokości szczyt Karkonoszy, Wielki Szyszak. Szklarska Poręba to także baza wypadowa w Góry Izerskie. Bazą dla pieszych wypraw w Góry Izerskie może być także uzdrowisko Świeradów Zdrój. Do jednego z najpiękniejszych zabytków w rejonie Gór Izerskich należy Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju. W Świeradowie warto także zobaczyć „Czarci Młyn”.

Warty odwiedzenia Wrocław

Na południowo-zachodnich obszarach naszego kraju leży miasto Wrocław. Nazwa stolicy Dolnego Śląska pochodzi prawdopodobnie od imienia Wrocisława. Imię to spotykane jest w starych dokumentach. Pierwsza wzmianka o Wrocławiu znajduje się w kronice Ditmara, który opisywał zjazd gnieźnieński. Bolesław Krzywousty, dzieląc Polskę pomiędzy swych synów, przydzielił Wrocław najstarszemu ze swoich synów, Władysławowi. Nie był to najlepszy wybór, prawdziwie Wrocław rozwinął się dopiero za panowania Henryka Brodatego. Wiele cennych zabytków zawdzięcza miasto właśnie jemu oraz jego małżonce, którą była święta Jadwiga. Po śmierci ostatniego z Piastów wrocławskich, którym był Henryk VI, miasto przeszło we władanie króla czeskiego. Turystom, którzy odwiedzają Wrocław, szczególnie polecam odwiedzenie Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta oraz Rynku. Na szczególną uwagę zasługuje wrocławski ratusz z okazałą wieżą, która wznosi się na wysokość 67 m. Na obrzeżach Starego Rynku warto zwrócić uwagę na kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety z liczącą 84 m wieżą. Wśród sakralnych zabytków Wrocławia najważniejszym jest katedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Z wieży katedry możemy podziwiać piękną panoramę miasta. We wnętrzach katedry znajdują się nagrobki śląskich biskupów i znamienitych osób świeckich.

O Dolnym Śląsku

Przez wieki na Dolnym Śląsku przeplatała się władza książąt piastowskich z panowaniem Habsburgów i Czechów. Do dnia dzisiejszego w wielu śląskich miasteczkach zachowały się ślady ze wspaniałej przeszłości, którą tworzyli ludzie o różnej narodowości, ale których łączyła jedna wspólna cecha: umiłowanie Śląska. Jednym z takich miasteczek o bogatej przeszłości są Duszniki Zdrój, do których już w połowie XVII wieku przyjeżdżali pierwsi kuracjusze. W Dusznikach Zdroju warto zobaczyć między innymi kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. W kościele warto zwrócić uwagę na barokową ambonę, dzieło Michaela Kösslera. Warto odwiedzić także Bystrzycę Kłodzką, a w niej kościół świętego Michała Archanioła, ratusz o renesansowej wieży oraz pozostałości murów miejskich z zachowanymi bramami: Rycerską, Wodną i Kłodzką. Koniecznie powinniśmy wybrać się także do Strzegomia. Znajduje się tutaj wzniesiona przez joannitów gotycka bazylika pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Bazylika została zbudowana w latach 1380 – 1410. Do wnętrza świątyni prowadzą ozdobione efektownymi tympanonami gotyckie portale. Warto odwiedzić także Legnicę, w której zachował się pochodzący z okresu średniowiecza układ urbanistyczny oraz zamek książąt legnickich z XVI i XVII wieku. Odwiedźmy także Lwówek Śląski z późnogotyckim ratuszem.

O Legnickim Polu

Na przedmieściach Legnicy położone jest Legnickie Pole. Miejsce to wszyscy znamy z kart historii. W tym miejscu 9 IV 1241 została rozegrana bitwa pomiędzy polskim rycerstwem a wojskami tatarskimi. Rycerstwo polskie przegrało bitwę, w jej trakcie zginął książę Henryk Pobożny. Początek Legnickiego Pola ma związek z odnalezieniem zwłok księcia prze jego matkę Jadwigę, która później została ogłoszona świętą. Fundatorką kościoła i klasztoru miała być właśnie Jadwiga, która w ten sposób chciała upamiętnić syna. Okazały, istniejący dziś w tym miejscu kościół w stylu późnego baroku został zbudowany w latach 1727 – 1731. Kościół powstał według planów architekta praskiego Kiliana Ignacego Dientzenhofera. W świątyni uwagę zwiedzających zwraca jej przepiękny wystrój, a zwłaszcza ścienne malowidła, które wykonał pochodzący z Bawarii Damian Asam. Na sklepieniu namalowana została scena odnalezienia na pobojowisku ciała poległego księcia Henryka przez matkę, świętą Jadwigę Śląską. Zwróćmy także uwagę na główny portal, który podtrzymywany jest przez dwóch tatarskich wojowników. Podczas pobytu na Dolnym Śląsku powinniśmy zwiedzić także dawne opactwo cystersów w Krzeszowie. Warto tutaj zwiedzić należący do opactwa kościół zbudowany w latach 1728 – 1735. Zwróćmy szczególną uwagę na znajdujące się w kościele Mauzoleum Piastowskie.

Opactwo cysterskie w Henrykowie

Jednym z ważniejszych obiektów turystycznych położonych na terenie Śląska jest opactwo cysterskie w Henrykowie. Henryków położony jest u podnóża Wzgórz Strzelińskich. Pierwsi zakonnicy przybyli do Henrykowa w 1227 roku z Lubiąża. Prawdopodobnie wznieśli wtedy drewniane zabudowania klasztorne, które jednak zostały zniszczone w 1241 roku podczas najazdu Tatarów. Po ich nadejściu zakonnicy powrócili i wznieśli nowe zabudowania, tym razem murowane. W II połowie XIII wieku zostało zbudowane prezbiterium, w I połowie wieku XIV dobudowano bazylikowy korpus, a następnie dwie kaplice w stylu późnego gotyku. Kaplice zostały dobudowane w XVI wieku, w wieku XVII do zachodniej elewacji została dobudowana wyniosła wieża, dobudowano także trzy kolejne kaplice. Dzisiejszy wygląd opactwa powstał w latach 1681 – 1702.Wnętrze świątyni zachwyca wspaniałym wyposażeniem w stylu barokowym. Na szczególną uwagę zasługują pełne reliefów, figur świętych i aniołków stalle. Są one przypuszczalnie dziełem najznakomitszego w owym czasie snycerza na Śląsku Tomasza Weissfelda. W kaplicy północnej znajduje się nagrobek księcia Bolka II i jego żony Judyty. Na uwagę zasługują także obrazy autorstwa Michała Willmanna. Opactwo otaczają klasztorne ogrody. Opactwo w Henrykowie jest jednym z obiektów na Międzynarodowym Szlaku Cysterskim.

Warty zobaczenia Brzeg

Spośród miast zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska warto zobaczyć Brzeg. Miasto położone jest nad rzeką Odrą, było stolicą księstwa Piastowskiego. Najpiękniejszym zabytkiem tego miasta jest zamek, który niegdyś był własnością książąt z dynastii piastowsko-legnickiej. Zamek został wzniesiony w okresie średniowiecza, za panowania księcia Bolka I Świdnickiego. Zamek został zniszczony w 1741 roku przez wojska pruskie, częściowo dobudowany dotrwał do naszych czasów. Kompleksową odbudowę zamku przeprowadzono dopiero w latach 1966 – 1990. Swój renesansowy wygląd zawdzięcza zamek przebudowie dokonanej przez Jerzego II, który zauroczony zamkiem na Wawelu postanowił otoczyć dziedziniec zamku w Brzegu krużgankami o dwóch kondygnacjach. Prawdziwą ozdobą zamku jest także brama wjazdowa. Jej elewacja została pokryta płaskorzeźbami i rzeźbami, które zostały wykonane przez śląskich rzeźbiarzy. Ich pracami kierował Franciszek Parra. Dziś zamek jest siedzibą Muzeum Piastów Ślaskich. Muzeum czynne jest we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem poniedziałków. Bilet normalny w cenie 10 zł umożliwia obejrzenie wszystkich wystaw. Możemy nabyć także tańsze bilety w cenie 4 zł. Bilet w tej cenie umożliwia tylko częściowe zwiedzenie muzeum. W soboty wstęp do muzeum jest wolny. W okresie od maja do października na zamkowym dziedzińcu czynna jest kawiarnia „Książęca”.

O stolicy Dolnego Śląska

Wrocław już w X wieku był ważnym ośrodkiem handlu. Wiązało się to z dogodnym położeniem miasta nad rzeką Odrą i na szlakach handlowych pomiędzy wschodem a zachodem Europy. Wspaniałym symbolem Wrocławia jest wzniesiony w XIII wieku ratusz, przykład niezwykłej budowli wzniesionej w stylu gotyckim. Wrocławski ratusz przyciąga uwagę zwiedzających między innymi elegancką sylwetką wysokiej na 66 m dzwonnicy. W części cennych wnętrz ratusza ma siedzibę Muzeum Historyczne Wrocławia. W ratuszowych podziemiach w XIII wieku mieściła się piwiarnia, w której podawano słynne piwo ze Świdnicy. Dziś, w ratuszowych piwnicach także możemy wypić kufel piwa. Znajduje się tutaj bowiem słynna Piwnica Świdnicka. W mieście warto odwiedzić pałac Spätgenów. Pałac znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego i pochodzi z wieku XVIII. Od 1750 roku był własnością Fryderyka II. Odbudowany z wojennych zniszczeń jest dziś siedzibą Muzeum Archeologicznego i Muzeum Etnograficznego. We Wrocławiu warto odwiedzić jeden z najstarszych w Polsce ogrodów zoologicznych. Wrocławski ogród założony został już w 1865 roku. Podczas pobytu w mieście warto też odwiedzić rotundę, w której eksponowane jest dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki, czyli największe polskie płótno: „Panorama Racławicka”. We Wrocławiu powinniśmy zwiedzić także katedrę świętego Jana Chrzciciela.

O Wrocławiu słów kilka

Głównym miastem Dolnego Śląska jest Wrocław. Od X wieku miasto znajdowało się na terenie monarchii Mieszka I i było jednym z ważniejszych miast Polski tego okresu. W 1241 roku miasto spustoszył najazd Mongołów, miasto jednak zostało szybko odbudowane. Od 1348 roku Wrocław wraz z całym Śląskiem wchodził w skład Czech, a od 1742 roku miasto należało do Prus. Do Polski Wrocław powrócił po zakończeniu II wojny światowej. Do najważniejszych zabytków Wrocławia należy katedra świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Katedra była pierwszą świątynią biskupstwa śląskiego, które zostało utworzone za panowania króla Bolesława Chrobrego. Świątynia pierwotnie była najprawdopodobniej drewniana, ślady pierwszej murowanej świątyni pochodzą z 1150 roku. Ślady te to między innymi zachowane w głównym portalu fragmenty rzeźb. Kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła został położony w XIII wieku, ostatecznie budowę świątyni ukończono w wieku XV. Świątynia została mocno zniszczona podczas ostatniej wojny, jednak pieczołowicie ją odbudowano, przywracając jej dawny blask. Za wspaniały budynek miasta należy uznać także znajdujący się na wrocławskim rynku ratusz . W mieście warto także zobaczyć gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Kryje on w swych wnętrzach Aulę Leopoldina. Bryła uniwersytetu została wzniesiona w stylu barokowym.

Historyczna kraina

Śląsk jest historyczną krainą położoną w południowo-wschodniej Polsce. Obejmuje swym zasięgiem dorzecze górnej oraz środkowej Odry, Sudety, Nizinę i Wyżynę Śląską. Od wschodu ze Śląskiem sąsiaduje Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Spośród wielu wartych odwiedzenia miejsc na terenie Śląska, miejscem szczególnym jest Góra Świętej Anny. Góra Świętej Anny to wzniesienie położone w kierunku południowym od Opola. W 1921 roku rejon Góry był świadkiem największej bitwy jaka została stoczona podczas III Powstania Śląskiego. Warto tutaj zobaczyć zbudowany w 1934 roku wielki amfiteatr oraz kościół franciszkanów wraz z klasztorem. O powstańczych walkach przypomina pomnik dzieła Ksawerego Dunikowskiego z 1955 roku. Warto odwiedzić również Opole. Opole położone jest nad rzeką Odrą, kojarzone jest przede wszystkim z odbywającym się od 1963 roku Festiwalem Piosenki Polskiej. W mieście warto zobaczyć rynek, który otaczają mieszczańskie kamienice wraz z zabytkowym ratuszem, pochodzącą z XV wieku katedrę, zbudowany w XIV wieku kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Warto wybrać się również do Brzegu. Miasto to było niegdyś rezydencją piastowskich książąt. Dziś warto zobaczyć w nim pochodzący z okresu renesansu zamek i zwiedzić Muzeum Piastów Śląskich, którego siedziba znajduje się właśnie na zamku.

Kilka słów o Katowicach

Katowice kojarzą się przede wszystkim z kopalniami węgla kamiennego. Miasto położone jest na wysokości 250 – 352 m n. p. m. Od zachodu miasto graniczy z Chorzowem i Rudą Śląską, od północy z Czeladzią i Siemianowicami Śląskimi, od północnego wschodu z Sosnowcem, od południa z Tychami, od południowego zachodu z Mikołowem. Pierwsza wzmianka o Katowicach pochodzi z 1598 roku, wtedy to jeszcze Katowice były wsią, a cały Śląsk należał do Czech. Od 1742 roku Katowice znalazły się pod panowaniem pruskim. Do miasta napłynęła duża liczba ludności niemieckiej. Spowodowało to rozwój przemysłu w Katowicach, ale także germanizację ludności polskiej. W XVIII wieku powstały w Katowicach pierwsze kopalnie uruchomione zostały połączenia kolejowe z Wrocławiem, Krakowem, Mysłowicami i Warszawą. W 1865 roku Katowice uzyskały prawa miejskie. W latach 1919 – 1921 mieszkańcy miasta brali udział w powstaniach śląskich, decyzją plebiscytu z 20 III 1921 roku miasto ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie II wojny światowej miasto włączone zostało do III Rzeszy, spod okupacji niemieckiej zostało wyzwolone 27 I 1945 roku. Spośród zabytków miasta na uwagę zasługuje późnogotycki kościół świętego Michała Archanioła i miejski tatr pochodzący z początku XX wieku. Wizytówką miasta jest słynny Spodek.